MOPS Krasnystaw

Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalisty

MOPS Krasnystaw
Skip to content