MOPS Krasnystaw

APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 9

tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81

lub:

Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 ( wew. 132 i 134 ) lub 604804755,

Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, tel. 47 8133 210 lub telefon alarmowy 997.


Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowym bezpłatnym numerze telefonu – 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

ul. Piłsudskiego 9, tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81, www.mopskrasnystaw.pl

informuje, że:

OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA

przebywające na terenie Krasnegostawu mogą skorzystać z następujących form pomocy:

POSIŁKI

Gorący posiłek wydawany jest w Kuchni dla Ubogich im. Św. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie ul. Okrzei 38, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 – 14.00.

POMOC FINANSOWA

Zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zasiłek stały – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9

INTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA

Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie ul. Sikorskiego 10, tel. 82 540-60-93

Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

tel. 82 576-23-24 lub 82 576-22-81

MOPS Krasnystaw
Skip to content