MOPS Krasnystaw

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośr

MOPS Krasnystaw
Skip to content