Centrum Aktywnego Seniora w Krasnymstawie informuje, że rozpoczyna prace nad przygotowaniem Informatora – Bazy podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie.

Dlatego też, zwraca się z prośbą  do wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej w mieście o  przekazanie na e-mail: pws@mopskrasnystaw.pl następujących informacji:

Nazwa Organizacji:

Adres siedziby ( prosimy o szczegółowe wskazanie miejsca z oznaczeniem nr pokoju/ piętra budynku – jeśli dotyczy):

Zakres działania:

e-mail:

telefon do kontaktu:

do dnia 30 października 2021 r.

Czytaj dalej Baza podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA wychodzi z inicjatywą do krasnostawskich seniorów, którzy jeszcze nie dokonali samospisu.

Centrum Aktywnego Seniora przypomina,  że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  trwa do 30 września br.

Obowiązek ten spoczywa , na każdym mieszkańcu Polski.  Znając trudności osób starszych w dostępie i obsłudze technologii informatycznych Centrum Aktywnego Seniora służy pomocą.

Należy skontaktować się z animatorem tel. 531 801 690   i umówić  na spis w Punkcie Wsparcia Seniora  ( I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury – sala klubowa).

Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę!!!

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Czytaj dalej Centrum Aktywnego Seniora pomoże w dokonaniu samospisu

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, w ramach współdziałania w obszarze prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie została zorganizowana akcja pn. „Uczymy Pomagać”.

W ramach prowadzonych działań organizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w dniu 19 sierpnia 2021 r. przeprowadzono prelekcję skierowaną do osób pozbawionych wolności na temat „Pomoc potrzebującym w kontekście przygotowania do powrotu do społeczeństwa”. Ponadto grupa osadzonych wzięła udział w pomocy w rozładunku dostarczonej żywności skierowanej do najuboższych rodzin.

Czytaj dalej „Uczymy Pomagać”