Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 17 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie.pdf