ZARZĄDZENIE Nr 157/ 2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie.pdf