Informacja z dystrybucji pozyskanych owoców i warzyw

2 mKierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej informuje, że rozpoczęła się realizacja projektu socjalnego „Odżywiamy się zdrowo” , którego celem jest:
- przeciwdziałanie szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu,
- wsparcie budżetu domowego o dodatkowe artykuły spożywcze,
- nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i przygotowywanie zdrowych potraw dla osób i członków rodzin.

Beneficjentami projektu socjalnego są osoby objęte wsparciem ośrodka pomocy i rodziny dysfunkcyjne zagrożone wykluczeniem.
W ramach realizacji projektu została nawiązana współpraca z Agencję Rynku Rolnego w Warszawie oraz z producentami owoców i warzyw.
Pozyskane bezpłatnie owoce tj. jabłka w ilości 3 350 kg zostały rozdysponowane dla 272 rodzin, w których zamieszkuje  609 osób oraz gruszki w ilości 350 kg zostały rozdysponowane dla 84 rodzin, w których zamieszkuje 168 osób.

1