Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie".

Czytaj więcej...