Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie

big thumbflaga artSkuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie – to już trzeci projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma szansę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W odpowiedzi na nabór nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 ogłoszony w dniu 30.05.2018r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2.5. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek aplikacyjny na realizację projektu pt. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi „Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

SIWZ

Załączniki

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - MIKOŁAJKI FILMOWE

etykieta mikolajkiflaga artDnia 8 grudnia 2018r. w Krasnostawskim Domu Kultury grupa 60 osób – uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej projektu “Aktywność popłaca” edycja I oraz edycja II wraz ze swoim otoczeniem uczestniczyła w działaniu środowiskowym projektu “Aktywność popłaca” tj. MIKOŁAJKACH FILMOWYCH
Celem warsztatów było aktywizacja kulturalna rodzin uczestników projektu oraz podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – SZKOLENIE ZAWODOWE “CUKIERNIK”

etykieta szkolenie zawodoweflaga artOd 25 października 2018r. 10 uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej projektu “Aktywność popłaca” edycja I rozpoczęło realizację aktywizacji zawodowej projektu w formie szkolenia zawodowego “Cukiernik”.

Celem szkolenia jest nabycie umiejątności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu cukiernika.

Szkolenie obejmuje 250 godzin edukacyjnych.

Czytaj więcej...