NOWE ŚWIADCZENIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ,,DOBRY START” 300+

Od 1 lipca można będzie składać wnioski na nowe świadczenie - ,,Dobry Start’’.
Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia.
Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start’’ (M.P. poz.514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’(Dz.U. poz.1061), od 1 lipca będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznym utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry Start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej(papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9.
Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.
Świadczenie ,,Dobry start’’ jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Pobierz wniosek w formie pliku PDF.

Pobierz oświadczenie w formie pliku PDF.

Pobierz treść uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start”, w formie pliku PDF.

Pobierz treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”, w formie pliku PDF.

Pobierz treść Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", w formie pliku PDF

Informacje dotyczące składania wniosków przez Portal Emp@tia

Zaproszenie na Festyn Rodzinny

100422

Wspólnie na rzecz resocjalizacji

1mTen, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej. Wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno. — Quintus Enniusz

     W dniu 24 maja 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Aresztem Śledczym w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

Wyjazd na II Międzynarodowy Festiwal Ukraińskiej Piosenki w Kowlu

     W dniu 11 maja 2018r. 20 osobowy Chór „Jesienne Promyki” działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uczestniczył na zaproszenie Uniwersytetu III Wieku w Kowlu w Międzynarodowym Festiwalu Ukraińskiej Piosenki – Ukraina – Polska – Białoruś.
     Wyjazd został zorganizowany w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Ukraińskim Wykonawczym Komitetem Kowelu Miejskiej Rady Terytorialnej Centrum Socjalnej Obsługi. Głównym celem festiwalu jest upowszechnienie kultur oraz wspieranie działań twórczych seniorów trzech narodów,
a także rozpowszechnianie kultury ukraińskiej, poprzez promocję amatorskich zespołów artystycznych.

Czytaj więcej...

KLUB POMOCY WZAJEMNEJ

     AKTUALNE OGŁOSZENIA

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczyna realizację Akcji Społecznej „KLUB POMOCY WZAJEMNEJ” pod patronatem Burmistrz Krasnegostawu – Pani Hanny Mazurkiewicz.
      Celem „KLUB POMOCY WZAJEMNEJ” jest propagowanie idei wzajemnego wsparcia w naszym mieście oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów między osobami potrzebującymi pomocy, a osobami chętnymi do jej udzielenia.
      Jeśli posiadasz sprawny i w dobrym stanie sprzęt AGD, RTV lub meble, których nie potrzebujesz, zgłoś pracownikowi co chcesz oddać, a my pomożemy poszukać osoby, która tego potrzebuje.
      Jeśli sam oczekujesz wsparcia również czekamy na twoje zgłoszenie. Pozostaw swoje dane, a skontaktujemy się, gdy tylko znajdziemy darczyńcę.

„KLUB POMOCY WZAJEMNEJ” nie zapewnia transportu i nie posiada magazynu, w związku z tym nie gwarantuje, że każdy sprzęt znajdzie nowego właściciela.

 

plakat