Pierwsze spotkanie Uczestniczek projektu “Aktywność popłaca”

1flaga artW dniu 07.11.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie Uczestniczek projektu “Aktywność popłaca”. Jest to druga edycja projektu, który zakłada realizację trzech programów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup Uczestników. Jednym z takich programów, poza Programem Aktywizacji i Integracji oraz Indywidualnym Programem Zatrudnienia CIS jest Program Aktywności Lokalnej.
W drugiej edycji programu PAL weźmie udział dziesięć Pań, które zostaną objęte wsparciem w formie:
1. aktywizacji społecznej tj. grupa wsparcia, warsztat aktywizacyjny, autoprezentacji, edukacyjny, kulinarny oraz indywidualne poradnictwo terapeutyczne, prawne i psychologiczne, a także działań o charakterze środowiskowym tj. festyn rodzinny,
2. aktywizacji zawodowej tj. warsztat aktywizacji zawodowej, szkolenie zawodowe- opiekun osoby starszej oraz staż zawodowy.

Druga edycja projektu zakończy się w czerwcu 2020r.

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego w zawodzie cukiernik

1flaga artW dniu 25 października 2018r. Uczestniczki projektu “Aktywność popłaca” rozpoczęły szkolenie zawodowe mające na celu zdobycie kwalifikacji w zawodzie cukiernik. Szkolenie potrwa do stycznia 2019r. i jest realizowane przez Centrum Kształcenia Kadr “ Omega” z Lublina.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną tj. 5 spotkań w terminie od 25.10.2018r. do 31.10.2018r. w liczbie 3godzin i 45 minut dziennie oraz część praktyczną tj. 45 spotkań w terminie od 05.11.2018r. do 22.01.2019r. w liczbie 3 godzin i 45 minut dziennie. Szkolenie zakończy się egzaminem czeladniczym, który odbędzie się w terminie do 31.01.2019r.

Wyjazd edukacyjno - integracyjny dla uczestniczek grupy wsparcia „Krok w przód”

01W dniach 12 - 14 września 2018r odbył się wyjazd edukacyjno - integracyjny dla uczestniczek grupy wsparcia „Krok w przód”.
Celem wyjazdu było: poznanie obiektów zabytkowych i sakralnych Chełma i Włodawy oraz przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego, wypoczynek nad wodą w Chełmskim Parku Wodnym oraz nad jeziorem Białym a także integracja i aktywizacja uczestników wyjazdu.
Wycieczka rozpoczęła się o godz. 07.30 wyjazdem z Krasnegostawu. Po przyjeździe do Chełma udaliśmy się do Chełmskiego Parku Wodnego by zażywać relaksacyjnych i zdrowotnych kąpieli w basenach kompleksu. Później zwiedzaliśmy Chełmskie Podziemia Kredowe, gdzie zapoznaliśmy się z tradycjami i bogactwem naturalnym regionu. Podczas spaceru po Chełmskich Podziemiach Kredowych dowiedzieliśmy się jak wyglądało życie ówczesnych mieszkańców Chełma, spotkaliśmy również na naszym szlaku Ducha Bielucha.

Czytaj więcej...

Reportaż „By wyjść z ukrycia”

2W sobotę 13 października 2018 r. o godz. 1100 na antenie Polskiego Radia Lublin prezentowany był reportaż Czesławy Borowik „Kalejdoskop regionalny" pt. „By wyjść z ukrycia” . Gośćmi programu byli: Monika Mroczek, Malwina Odrobińska, Justyna Litwin biorące udział w projekcie „Aktywność popłaca”, Mariusz Antoniak dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Monika Sawa kierownik projektu, Marek Piwko kierownik CIS Krasnystaw. Współgospodynią programu była Małgorzata Sokół dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO PROJEKTU

flaga artMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach II edycji Programu Aktywności Lokalnej projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...