APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 9
tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81
lub:
Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 lub 604804755,
Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowym, bezpłatnym numerze 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Czytaj więcej...

Podsumowanie akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

2W dniu 25.11.2018 r. na terenie miasta Krasnystaw w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” odbyła się Wielka Uliczna Zbiórka Darów, tj. żywności długoterminowej, słodyczy, odzieży, obuwia, zabawek, środków czystości i higieny osobistej. Zbiórka została zorganizowana we współpracy z Radiem Lublin, w którą zaangażowanych było 19 wolontariuszy tj. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Ponadto w zbiórkę zaangażowali się przyjaciele akcji tj. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu, i przy ul. Krakowskie Przedmieście, z Państwowej Straży Pożarnej, strażnicy ze Straży Miejskiej Miasta Krasnystaw.

Czytaj więcej...

"Dzień Niepodległości" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

1W listopadzie w naszej Świetlicy odbyły się zajęcia edukacyjno- patriotyczne - obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości- najważniejsze polskie święto narodowe. Celem zajęć było przede wszystkim upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw obywatelskich dzieci, pogłębianie wiedzy historycznej, zainteresowań przeszłością, budzenie, umocnienie
i pogłębianie postaw patriotycznych, a także rozbudzanie szacunku do tradycji, symboli narodowych oraz właściwego zachowania podczas uroczystości.
Wychowawcy zapoznali wychowanków z historią naszego kraju, losami Polski na tle Europy oraz bohaterami walczącymi o niepodległość- J. Piłsudskim, W. Witosem, S. Grot- Roweckim, R. Dmowskim i I. Paderewskim. Nauczyli się słów hymnu państwowego „Mazurek Dąbrowskiego”, pieśni legionowych- „Przybyli ułani...”, „Legiony”, "Białe róże", „Rotę”, wysłuchali nagrania piosenki „Biały krzyż” oraz nauczyli się wierszy „Orzeł Biały” i "Barwy ojczyste". Następnie wychowankowie wykonali gazetkę, pokolorowali flagę i godło narodowe.
Zajęcia edukacyjno- patriotyczne „Dzień Niepodległości na pewno pozostaną w pamięci wychowanków.

Indywidualne poradnictwo prawne i terapeutyczne w ramach projektu „ Aktywność popłaca”.

121 i 22 listopada 2018r. rozpoczęto realizację kolejnej formy wsparcia dla 10 uczestniczek II edycji Programu Aktywności Lokalnej:
- indywidualne poradnictwo prawne obejmujące udzielanie informacji i porad prawnych o przysługujących możliwościach i uprawnieniach służących przywróceniu ich samodzielności życiowej oraz rozwiązywanie bieżących problemów prawnych m.in. rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, mieszkaniowych,
- indywidualne poradnictwo terapeutyczne z zakresu terapii uzależnień, terapii rodzinnej oraz kryzysowej.
Zakres poradnictwa jest zindywidualizowany oraz dostosowany do bieżących potrzeb uczestników. Poradnictwo potrwa do kwietnia 2019r.

2

„Czcimy pamięć tych, którzy odeszli- Święto Zmarłych”

2Dbając o zwyczaje i tradycje związane z świętem Wszystkich Świętych, udaliśmy się z naszymi wychowankami na cmentarz. Odwiedziliśmy groby poległych powstańców- Groby Nieznanego Żołnierza, bliskich zmarłych naszych wychowanków. Zapaliliśmy znicze oraz złożyliśmy wiązanki kwiatów przygotowane przez naszych wychowanków na grobach. Najważniejsza była modlitwa, którą odmówiliśmy za zmarłych prosząc dla Nich o radość życia wiecznego.

Czytaj więcej...