PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - MIKOŁAJKI FILMOWE

etykieta mikolajkiflaga artDnia 8 grudnia 2018r. w Krasnostawskim Domu Kultury grupa 60 osób – uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej projektu “Aktywność popłaca” edycja I oraz edycja II wraz ze swoim otoczeniem uczestniczyła w działaniu środowiskowym projektu “Aktywność popłaca” tj. MIKOŁAJKACH FILMOWYCH
Celem warsztatów było aktywizacja kulturalna rodzin uczestników projektu oraz podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach spotkania grupa :
- obejrzała seans filmowy - komedię animowaną „Grinch” – na podstawie świątecznego klasyka – książki „Dr. Seuss”. Historię zrzędliwego, cynicznego stwora, który marzył tylko o jednym – by ukraść święta Bożego Narodzenia. Zabawna, pełna ciepła, uniwersalna, historia świąteczna z olbrzymią dawką optymizmu, która wprowadziła uczestników w nastrój Świąt.
- Spotkała się z Mikołajem, który najmłodszym uczestnikom przekazał słodkie paczki oraz maskotki przekazane przez Areszt Śledczy w Krasnymstawie

Realizacja działania możliwa była dzięki realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu “Aktywność popłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Działania 11.1 oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnymstaw .

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Mikołajek kierujemy do:
- Dyrekcji i pracowników Krasnostawskiego Domu Kultury
- Aresztu Śledczego w Krasnymstawie