APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 9
tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81
lub:
Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 lub 604804755,
Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowym, bezpłatnym numerze 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9, tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81, www.mopskrasnystaw.pl
informuje że:

OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA
przebywające na terenie Krasnegostawu mogą skorzystać z następujących form pomocy:
POSIŁKI
Gorący posiłek wydawany jest w Kuchni dla Ubogich im. Św. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie ul. Okrzei 38, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 – 14.00.
POMOC FINANSOWA
Zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zasiłek stały – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9
POMOC RZECZOWA
Magazyn z odzieżą używaną: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9 czynny w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.30 – 15.30.
INTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA
Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie ul. Sikorskiego 10, tel. 82 540-60-93

Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
tel. 82 576-23-24 lub 82 576-22-81