Podsumowanie akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

2W dniu 25.11.2018 r. na terenie miasta Krasnystaw w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” odbyła się Wielka Uliczna Zbiórka Darów, tj. żywności długoterminowej, słodyczy, odzieży, obuwia, zabawek, środków czystości i higieny osobistej. Zbiórka została zorganizowana we współpracy z Radiem Lublin, w którą zaangażowanych było 19 wolontariuszy tj. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Ponadto w zbiórkę zaangażowali się przyjaciele akcji tj. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu, i przy ul. Krakowskie Przedmieście, z Państwowej Straży Pożarnej, strażnicy ze Straży Miejskiej Miasta Krasnystaw.


Zbiórka darów trwała w godzinach 10.00 -14.00, w 8 punktach zbiórek mieszkańcy Krasnegostawu przekazali wiele potrzebnych artykułów dla potrzebujących.
Do Akcji włączył się również Burmistrz Krasnegostawu Pan Robert Kościuk wraz z małżonką.
Ogółem zebrano 198,30 kg żywności długoterminowej, odzieży 7,30 kg, obuwia 1,50 kg, zabawek 3 kg, oraz środków czystości i higieny osobistej 0,50 kg.
Zebrana odzież przekazywana jest sukcesywnie rodzinom potrzebującym, natomiast z artykułów żywnościowych zostaną przygotowane paczki i przekazane rodzinom na okres Świąt Bożego Narodzenia.

1