Rusza Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Loga na strony intrnetoweRusza Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W tej edycji paczka jest większa, w jej skład będą wchodzić artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne, mleczne, danie gotowe oraz cukier i olej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.


Od 1 października 2018 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,
czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Kto może skorzystać z pomocy?
Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1402 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1056 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność czy bezrobocie.

Jak otrzymać pomoc?
Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam można złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli nasza sytuacja nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie. W skierowaniu wskazane są nazwa oraz adres organizacji pozarządowej, do której musimy się udać po odbiór żywności.
Można również zgłosić się bezpośrednio do lokalnej organizacji pozarządowej
i złożyć oświadczenie o dochodzie. Pracownik organizacji pozarządowej w naszym imieniu dopełni formalności związanych z wydaniem skierowania przez ośrodek pomocy społecznej.

Na czym polegają działania towarzyszące?
Osoby potrzebujące mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.
-przygotowywania posiłków
-dietetyki oraz zdrowego odżywiania
-sprawnego zarządzania budżetem domowym
-zapobiegania marnowaniu żywności
Informację o rodzajach oferowanych działań towarzyszących, terminach i miejscu ich realizacji można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej.