Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu „Aktywność Popłaca”

1flaga artW dniu 9 listopada 2018r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczęło się indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu „Aktywność Popłaca” dla Uczestniczek II edycji Programu Aktywności Lokalnej. Poradnictwo prowadzone będzie przez terapeutę, psychologa i prawnika. Zakres wsparcia dostosowany będzie do potrzeb Uczestniczek w wymiarze co najmniej 2 godz./miesięcznie wsparcia psychologicznego oraz po 1 godz./miesięcznie wsparcia prawnego i terapeutycznego.
Indywidualne poradnictwo specjalistyczne zakończy się w kwietniu 2019r.