GDY WNIOSKODAWCA LUB CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA ZA GRANICĄ

Aby usprawnić procedury z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarii, został wprowadzony następujący system obsługi interesantów:

Lubelski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul Spokojna 4
20-914 Lublin

-obsługa osobista interesantów jest realizowana w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 11.30 do 15.00

-obsługa telefoniczna interesantów odbywa się w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 8.00 do 11.30 pod następującymi numerami telefonów:
- 81 7424583
- 81 7424584

dodatkowo została uruchomiona ogólnoinformacyjna linia telefoniczna od środy do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 pod numerem telefonu 81 7424128