500+ Wnioski Elektroniczne

capture 001 17062019 101251

ZAKOŃCZENIE II edycji Programu Aktywizacja i Integracja

capture 001 17062019 125618Dnia 31 maja 2019r. 8 uczestników II edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś.11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie zakończyło udział w projekcie.
W trakcie trwania projektu w okresie 01.02-31.05.2019r. uczestnicy skorzystali z instrumentów aktywizacji społecznej : treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów autoprezentacji, grupy wsparcia, treningu kompetencji cyfrowych, warsztatów gospodarowania budżetem domowym oraz instrumentów aktywizacji zawodowej - prac społecznie –użytecznych. Dodatkowo w ramach projektu otrzymali wsparcie pracownika socjalnego i animatora projektu oraz finansowe, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i opiekę nad osobą zależną,

Czytaj więcej...

Informacja z realizacji Festynu Rodzinnego „Z rodziną najlepiej”

DSCN9216W dniu 8 czerwca 2019r. w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Z rodziną najlepiej”. W festynie udział wzięło 123 osoby, w tym Uczestnicy projektu „Aktywność popłaca” oraz społeczność lokalna. Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Nad bezpieczeństwem Uczestników oraz organizacją festynu czuwało 10 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Festyn Rodzinny został zrealizowany w ramach działania środowiskowego Programu Aktywności Lokalnej. Głównym jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, propagowanie aktywnego udziału w życiu społecznym, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz pokazanie wzorców spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej...

II Edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .

capture 001 11062019 101644Realizacja II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .
Od 14 maja 2019 r. grupa 10 uczestników projektu “Aktywność popłaca” realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach programu uczestnicy realizują cykl zajęć:
1. reintegracji społecznej w formie:
- Psychoedukacji,
- Doradztwa zawodowego,
- Edukacji ogólnej I zdrowotnej,
- Zajęć manualno – integracyjnych,
- Warsztatów komputerowych

Czytaj więcej...

Apel w związku z upałami

Długo wyczekiwana słoneczna pogoda to z jednej strony powód do radości, ale z drugiej niemały kłopot.

Szanowni Państwo,

Długo wyczekiwana słoneczna pogoda to z jednej strony oczywiście powód do radości, ale z drugiej niemały kłopot. Gdy wysokie temperatury utrzymują się dłuższy czas, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo nasze i osób w naszym otoczeniu.

Drodzy Pracodawcy, w Kodeksie pracy znajdują się wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w czasie upałów. Gorąco apeluję, dbajcie o komfort pracy swoich pracowników. Dobre samopoczucie to efektywniejsza praca, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Zwracam się też z serdeczną prośbą do wszystkich, nie tylko pracodawców, o wrażliwość i zwracanie szczególnej uwagi w tym rzeczywiście gorącym okresie na dzieci, osoby mniej samodzielne, osoby starsze. Jeśli spotkamy na ulicy seniora, który wygląda, jakby źle się poczuł, podejdźmy, zapytajmy, czy coś się stało, a w razie konieczności udzielmy pomocy. Uczulmy naszych bliskich, rodziców, dziadków, by unikali przebywania na pełnym słońcu dłużej niż to konieczne. To bardzo ważne, byśmy troszczyli się o siebie nawzajem.

Z wyrazami szacunku,

Bożena Borys-Szopa

Źródło: MRPiPS

Trening kompetencji społecznych “ESCAPE ROOM”

capture 001 06062019 100612Dnia 29 maja 2019r. 10 uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej edycji II projektu “Aktywność popłaca” uczestniczyła w treningu kompetencji społecznych “ESCAPE ROOM”.

Celem treningu było nabycie i kształtowanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się bezradności i wykluczeniu społecznemu oraz:

1. Diagnoza postaw i zachowań uczestników
2. Kształtowanie kreatywności uczestników
3. Wzajemna integracja
4. Oderwanie się od problemów życia codziennego

Czytaj więcej...

Wychowankowie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w VII edycji Gry Miejskiej „Genius loci krasnostawskich miejsc" zorganizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza"

1Dnia 18 maja 2019 roku trzy dwuosobowe drużyny z naszej Świetlicy wzięły udział w VII Grze Miejskiej „Genius loci krasnostawskich miejsc" organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza".
Gra rozpoczęła się w starościńskim zespole dworsko-folwarcznym gdzie Ireneusz Król Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza” przywitał wszystkich uczestników i przedstawił scenariusz i zasady gry miejskiej. Następnie drużyny wyposażone w bogatą wiedzę ruszyły w teren, aby odpowiedzieć na pytania, zagadki historyczne, rozwiązać łamigłówki z pytaniami związanymi z szczególnymi miejscami i wybitnymi osobami związanymi z historią Krasnegostawu i zadaniami do wypełnienia.

Czytaj więcej...

Rodzina 500+

logo 500Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku została opublikowana Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924).

 

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Czytaj więcej...

FESTYN RODZINNY

capture 001 30052019 124823

 Program Festynu

 

III Międzynarodowy Festiwal Ukraińskiej Piosenki – Ukraina – Polska – Białoruś

3W dniu 17 maja 2019roku 20 osobowy Chór „Jesienne Promyki” działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uczestniczył na zaproszenie Uniwersytetu III Wieku w Kowlu w III Międzynarodowym Festiwalu Ukraińskiej Piosenki – Ukraina – Polska – Białoruś.

Wyjazd został zorganizowany w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Ukraińskim Wykonawczym Komitetem Kowelu Miejskiej Rady Terytorialnej Centrum Socjalnej Obsługi. Głównym celem festiwalu jest upowszechnienie kultur oraz wspieranie działań twórczych seniorów trzech narodów,

a także rozpowszechnianie kultury ukraińskiej, poprzez promocję amatorskich zespołów artystycznych.

Chór „Jesienne Promyki” zaprezentował trzy utwory: „ Miłość do Cygana”, Wyszła chmureczka w języku polskim oraz „ Oj na hori dwa dubky” w języku ukraińskim.

Czytaj więcej...

Podsumowanie realizacji I edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca”

capture 002 20052019 074652Dnia 13 maja 2019r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie Krasnostawskim odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji I edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .
W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Wojciech Kaczmarczyk Zastępca Burmistrza Krasnegostawu,
- Pan Marek Piwko Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie,
- Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
- Pani Jadwiga Krzyżanowska Kierownik sekcji pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
- Pani Monika Sawa Kierownik projektu “Aktywność popłaca”,
- Instruktorzy i trenerzy reintegracji zawodowej, społecznej Centrum oraz 10 osobowa grupa kończąca realizację programu.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie realizacji II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca”

capture 001 20052019 074628Dnia 10 maja 2019r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie Krasnostawskim odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .
Spotkanie odbyło się w oprawie dni Funduszy Europejskich. W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Robert Kościuk Burmistrz Krasnegostawu,
- Pan Janusz Rzepka Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw,
- Radni Miasta Krasnystaw w osobach Pana Lecha Berezowskiego, Pana Grzegorza Brodzika, Pana Marcina Worotyńskiego.
- Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
- Pani Jadwiga Krzyżanowska kierownik sekcji pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

Punkt PGNiG w Urzędzie Miasta Krasnystaw

Miło nam poinformować, że Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu oraz Piotr Przywara – Dyrektor Rzeszowskiego Obszaru Sprzedaży PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. podpisali list intencyjny, w sprawie współpracy Miasta Krasnystaw z firmą, zapewniającą dostęp do gazu ziemnego m.in. na terenie naszego miasta.

W ramach współpracy w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw (Parter, Sala Obsługi nr II) odbywać się będą dyżury pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Kontakt z reprezentacją placówki będzie możliwy w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, w godzinach 10:00 – 14:00.

Dzięki współpracy, mieszkańcy, którzy nie mieli dotychczas możliwości uzyskania informacji na temat bieżącej działalności firmy, otrzymają m.in. merytoryczne wsparcie dla nowych odbiorców zmieniających paleniska opalane paliwem stałym na potrzeby zasilania kuchni, instalacji c.o. i/lub c.w.u. na zasilane paliwem gazowym, w zawieraniu umów, czy możliwość przekazania dokumentacji do siedziby spółki.

Najbliższe dyżury 8 maja, 22 maja, 12 czerwca, 26 czerwca.

Udział wychowanków Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w XVI Powiatowym Konkursie plastycznym „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”

3Wychowankowie z naszej Świetlicy wzięli udział w XVI Powiatowym Konkursie plastycznym „Życie i twórczość Marii Konopnickiej” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie.
Celami konkursu było:
-Pogłębianie wiedzy uczniów na temat działalności i twórczości M. Konopnickiej.
-Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i sztuką.
-Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wartości moralnych i postaw życiowych ukazywanych w twórczości M. Konopnickiej.
-Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej uczniów szerszemu kręgowi odbiorców.
Praca wychowanki Klaudii Łusiak została nagrodzona dyplomem oraz wzięła udział w wystawie.
Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...