MIKOŁAJKI FILMOWE

0W sobotę 7 grudnia 2019r. w Krasnostawskim Domu Kultury grupa 37 osób – uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej projektu “Aktywność popłaca” edycja II oraz edycja III wraz ze swoim otoczeniem uczestniczyła w działaniu środowiskowym projektu “Aktywność popłaca” tj. MIKOŁAJKACH FILMOWYCH

Celem warsztatów było aktywizacja kulturalna rodzin uczestników projektu oraz podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach spotkania grupa :
- obejrzała seans filmowy - „Baranek Shoun”, przed którym otworzyły się gwiezdne wrota wiodące wprost do międzyplanetarnej przygody, na ich farmie ląduje obdarzona niesłychanymi mocami i nieodpartym urokiem przybyszka z odległej galaktyki. Shaun musiał pomóc jej odnaleźć odległy dom i uniknąć stąpającej jej po piętach tajnej organizacji.
- Spotkała się z Mikołajem I Śnieżynką, którzy najmłodszym uczestnikom przekazali słodkie paczki.

Czytaj więcej...

Dyrektor MOPS w Krasnymstawie poszukuje osób do realizacji usług w charakterze: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie.pdf

Dyżur psychologa

001 06122019 094028Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że 13 grudnia (piątek) 2019 r. prowadzony będzie dyżur psychologa w siedzibie Ośrodka w godzinach:
od 730 do 1530

Poradnictwo prowadzone jest przez doświadczonego i wykwalifikowanego psychologa a zakres poradnictwa zostaje dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Skorzystanie z poradnictwa jest bezpłatne.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020

FIOInformujemy, że w dniu 11 grudnia 2019 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z pracownikami Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Narodowy Instytut Wolności finalizuje prace związane z ogłoszeniem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, edycja na rok 2020. W trakcie spotkania przedstawiciele NIW – CRSO omówią założenia regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2020, przedstawią informacje o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz odpowiedzą na pytania organizacji, związane z możliwością otrzymania dofinansowania.
Udział osób zainteresowanych nie wymaga rejestracji.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

20191124 122525(0)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że w dniu 24.11.2019r na terenie Miasta Krasnystaw w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” odbyła się Wielka Uliczna Zbiórka Darów tj. żywności długoterminowej, słodyczy, odzieży, obuwia, zabawek, środków czystości i higieny osobistej.
Zbiórka została zorganizowana we współpracy z Radiem Lublin, w którą zaangażowanych było 24 wolontariuszy tj. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu, z Państwowej Straży Pożarnej, strażnicy ze Straży Miejskiej Miasta Krasnystaw, uczennica szkoły ponadgimnazjalnej.

Czytaj więcej...

TRENING KOMPETENCJI PERSONALNYCH DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 03122019 112528W ramach wdrażania sekcji pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zmian organizacyjnych w dniu 27 listopada 2019r. 10 pracowników sekcji pomocy środowiskowej uczestniczyło w warsztatach kształtujących ich kopetencje personalne.

 

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

capture 002 03122019 112552Od 14 listopada 2019r. grupa uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej projektu “Aktywność popłaca” edycja III rozpoczęła udział w indywidualnym poradnictwie specjalistycznym.
Zakres poradnictwa obejmuje porady:
- Psychologiczne – 2h w miesiącu
- Terapeutyczne – 1h w miesiącu
- Prawne – 1h w miesiącu

i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestniczek.

Poradnictwo potrwa do kwietnia 2020 roku.

Dzięki realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu “Aktywność popłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Działania 11.1 pomoc specjalistyczna jest świadczona nieodpłatnie dla uczestników.

Czytaj więcej...

Przyjmujemy zgłoszenia do Banku Żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie kwalifikuje osoby do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 zwanym dalej POPŻ na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych z odpowiednich rejonów opiekuńczych.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 190/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie.pdf

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-5.doc

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-5.pdf

Klauzula RODO.pdf

Wyjście na Cmentarz Rzymsko- Katolicki w Krasnymstawie z wychowankami Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

5Dbając o zwyczaje i tradycje związane z świętem Wszystkich Świętych, udaliśmy się z naszymi wychowankami na cmentarz. Odwiedziliśmy groby poległych powstańców- Groby Nieznanego Żołnierza, bliskich zmarłych naszych wychowanków. Zapaliliśmy znicze oraz złożyliśmy wiązanki kwiatów przygotowane przez naszych wychowanków na grobach. Najważniejsza była modlitwa, którą odmówiliśmy za zmarłych prosząc dla Nich o radość życia wiecznego.
Celem zajęć było przybliżenie tradycji i zwyczajów obchodzenia Wszystkich Świętych. Wyrabianie nawyku pamięci o tych, którzy odeszli, a także kształtowanie odpowiedniego zachowania się w tym Dniu, motywacji nad życiem oraz troski, pamięci i dbałości o groby.
To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego. Poprzez takie wyjścia staramy się uczyć okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły, a także pokazujemy, jak ważne jest zachowanie o nich pamięci.

"Jesień- jako pora roku, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

3Wychowankowie naszej Świetlicy wzięli udział w zajęciach edukacyjno- przyrodniczych mających na celu obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, dostrzeganie piękna jesieni oraz utrwalenie wiedzy na temat pór roku i ich cykliczności. Zajęcia posłużyły także rozwijaniu pomysłowości i wyobraźni twórczej, wdrażaniu do wypowiadania się na określony temat, doskonalenie naturalnych czynności ruchowych.
Cele te zostały osiągnięte poprzez spacery, aktywność fizyczną, zajęcia świetlicowe (różne formy plastyczne, zagadki słowne o tematyce jesiennej, rebusy, wiersze) oraz zajęcia kulinarne. Dzięki zajęciom wychowankowie mają ukształtowaną więź emocjonalną z przyrodą, uwrażliwioną na jej piękno i konieczność jej poszanowania. Oprócz tego rozwiniętą mają percepcję wzrokową, sprawność manualną oraz umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami.

Czytaj więcej...

Wychowankowie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w Konkursie plastycznym promującym zdrowy tryb życia „Dbam o siebie”

1Wychowankowie z naszej Świetlicy wzięli udział w Konkursie plastycznym promującym zdrowy styl życia „Dbam o siebie” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Krasnymstawie.
Celami konkursu było:
- dbanie o swoje bezpieczeństwo w szkole, w domu, w miejscach publicznych,
- kształtowanie i utrwalanie nawyków zdrowego odżywiania się,
- promowanie kultury fizycznej i sportu,
- unikanie kontaktu z substancjami psychoaktywnymi,
- rozwijanie swoich zainteresowań i pasji,
- aktywne spędzanie czasu wolnego.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

1

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 9
tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81
lub:
Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 lub 604804755,
Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

Czytaj więcej...

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

capture 001 21112019 101156Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, informuje że przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.
Usługą mogą być objęte osoby pełnoletnie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Usługi realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb tj.:
- przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.
- limit godzin usług przypadających na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin w miesiącu.
Pomoc asystenta jest bezpłatna.

Czytaj więcej...