W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 lipca 2013r. Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 755) od dnia 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2018r. (M.P. z 2018r., poz. 450) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r. dla gospodarstwa:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi -11,35 zł miesięcznie
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł miesięcznie
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł miesięcznie

Wniosek