Centrum Aktywnego Seniora w Krasnymstawie informuje, że rozpoczyna prace nad przygotowaniem Informatora – Bazy podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie.

Dlatego też, zwraca się z prośbą  do wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej w mieście o  przekazanie na e-mail: pws@mopskrasnystaw.pl następujących informacji:

Nazwa Organizacji:

Adres siedziby ( prosimy o szczegółowe wskazanie miejsca z oznaczeniem nr pokoju/ piętra budynku – jeśli dotyczy):

Zakres działania:

e-mail:

telefon do kontaktu:

do dnia 30 października 2021 r.