CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA wychodzi z inicjatywą do krasnostawskich seniorów, którzy jeszcze nie dokonali samospisu.

Centrum Aktywnego Seniora przypomina,  że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  trwa do 30 września br.

Obowiązek ten spoczywa , na każdym mieszkańcu Polski.  Znając trudności osób starszych w dostępie i obsłudze technologii informatycznych Centrum Aktywnego Seniora służy pomocą.

Należy skontaktować się z animatorem tel. 531 801 690   i umówić  na spis w Punkcie Wsparcia Seniora  ( I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury – sala klubowa).

Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę!!!

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.