Jeżeli:
  • potrzebujesz pomocy wykwalifikowanego opiekuna w czynnościach dnia codziennego;
  • znasz osobę, której potrzebna jest taka pomoc
  Zgłoś się !!! lub poinformuj osobę potrzebującą !!!  o możliwości przystąpienia             do projektu “Krasnostawski Aktywny Senior”, w ramach którego zapewnimy usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania . Wymiar i rodzaj usług zostanie ustalony indywuwidaulnie i dostosowany                         do potrzeb uczestnika. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć dokumenty Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9  (w siedzibie MOPS w godz. 7:30 do 15:30; tel. 82 576 23 24) Formularz rekrutacyjny –można pobrać:
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00);
  • w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (w godzinach 9:00-12:00);
  • ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                               w Krasnymstawie  oraz strony Urzędu Miasta Krasnystaw.
  TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 7 maja 2021 roku