na  ZAJĘCIA: 
  1. PRAWO NA CO DZIEŃ – spotkanie grupowe z prawnikiem w dniu 26 lipca 2021 r. /poniedziałek/ od godz. 14.00 w Sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej
  2. Z DIETETYKIEM – spotkanie grupowe w dniu 27 lipca 2021 r. /wtorek/ od godz. 9.30 w sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej. Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych jeśli zachodzą takie potrzeby.
  3. USPRAWNIAJĄCE – zajęcia na krytej pływalni MOSIR w dniu 28 lipca 2021 r. /środa/ od godz. 9.00. Zbiórka na miejscu – przed wejściem do krytej pływalni MOSIR.
  4. ZE SFERY PSYCHOLOGICZNEJ – spotkanie grupowe z psychologiem w dniu 30 lipca 2021 r. /piątek/ od godz. 13.00 w Krasnostawskim Domu Kultury.

Czytaj dalej CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA ZAPRASZA wszystkich seniorów zamieszkałych w Krasnymstawie

            Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!” realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest: – kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka; – Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach Reintegracji społecznej  uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie Warsztatów kulturalnych z animatorem -– zajęcia grupowe 2 h w miesiącu. 24 czerwca 2021 r uczestnicy wspólnie z animatorem odwiedzili Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.

Czytaj dalej CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  informuje, że ogłasza nabór uzupełniający do projektu „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki   z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących  do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia  lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.   Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:
  • przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
  • miernik tętna,
  • czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • wskaźnik poziomu ładowania baterii.

Czytaj dalej Burmistrz Krasnegostawu ogłasza uzupełniający nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA”