Seniorze!!!  Jeżeli jesteś:
  • mieszkańcem Gminy Miejskiej Krasnystaw,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Seniora ” !!! Będziesz mógł BEZPŁATNIE skorzystać z zajęć aktywizacyjnych takich jak:
Jeżeli:
  • potrzebujesz pomocy wykwalifikowanego opiekuna w czynnościach dnia codziennego;
  • znasz osobę, której potrzebna jest taka pomoc
  Zgłoś się !!! lub poinformuj osobę potrzebującą !!!  o możliwości przystąpienia             do projektu “Krasnostawski Aktywny Senior”, w ramach którego zapewnimy usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania . Wymiar i rodzaj usług zostanie ustalony …

Czytaj dalej DROGI MIESZKAŃCU!!!

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

b) osoby w wieku 40 lat i powyżej, nie mogące wykonać co najmniej 1 czynności dnia codziennego.

Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU – USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, b) osoby w wieku 60 lat i powyżej, które zakończyły aktywność zawodową, Udział w projekcie umożliwia dostęp szerokiego wachlarza usług prowadzonych w Klubie Seniora z zakresu:

Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU – KLUB SENIORA