Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie na terenie Miasta Krasnystaw odnośnie potrzeb w zakresie realizacji Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczący tworzenia „Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych”, skierowany jest do osób, dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej są niewystarczające.

Celem utworzenia Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych jest uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Czytaj dalej Diagnoza potrzeb w sprawie Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”

Uprzejmie informujemy, że Miasto Krasnystaw podejmuje kolejne działania na rzecz swoich Seniorów jakim jest projekt „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Krasnostawscy seniorzy będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Czytaj dalej Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  Dyrektor Ośrodka – Mariusz Antoniak oraz Prezes FUNDACJI WINDA z siedzibą w Krasnymstawie – Magdalena Typiak podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  pt. „Krasnostawski Aktywny Senior”.

Czytaj dalej PODPISANIE UMOWY O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU „ Krasnostawski Aktywny Senior”