Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, w ramach współdziałania w obszarze prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie została zorganizowana akcja pn. „Uczymy Pomagać”.

W ramach prowadzonych działań organizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w dniu 19 sierpnia 2021 r. przeprowadzono prelekcję skierowaną do osób pozbawionych wolności na temat „Pomoc potrzebującym w kontekście przygotowania do powrotu do społeczeństwa”. Ponadto grupa osadzonych wzięła udział w pomocy w rozładunku dostarczonej żywności skierowanej do najuboższych rodzin.

Czytaj dalej „Uczymy Pomagać”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start od 1 lipca 2021r można składać wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS: - na portalu empatia

- przez bankowość elektroniczną

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS www.zus.pl

Informacji dotyczących świadczenia „Dobry Start” 300+ udziela ZUS Krasnystaw, Biuro …

Czytaj dalej INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ „DOBRY START” 300+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021r drogą elektroniczną a od dnia 1 sierpnia 2021r, drogą tradycyjną (w formie papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 9.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, …

Czytaj dalej INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH