Uprzejmie informujemy, że Miasto Krasnystaw podejmuje kolejne działania na rzecz swoich Seniorów jakim jest projekt „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Krasnostawscy seniorzy będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Czytaj dalej Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA ”

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, b) osoby w wieku 40 lat i powyżej, nie mogące wykonać co najmniej 1 czynności dnia codziennego.

Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU – USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  Dyrektor Ośrodka – Mariusz Antoniak oraz Prezes FUNDACJI WINDA z siedzibą w Krasnymstawie – Magdalena Typiak podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  pt. „Krasnostawski Aktywny Senior”.

Czytaj dalej PODPISANIE UMOWY O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU „ Krasnostawski Aktywny Senior”