Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach Polski Czerwony Krzyż w Lublinie otrzymał wsparcie produktowe od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

15 grudnia (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się przekazanie wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Burmistrz …

Czytaj dalej INFORMACJA

Informujemy, że dzień 30 listopada 2020r, to ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” tzw. 300+. To świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.

Czytaj dalej INFORMACJA